Logo
Logo

Hladno savijanje cijevi


Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi

HLADNO SAVIJANJE CIJEVI - HRN EN 12952-5 : 2001, 21,3 - 168,3 mm

Dimenzije Tolerancije Materijali Tehnički uvjeti isporuke