Logo
Logo

Kontakt


SJEDIŠTE TVRTKE:

ADRESA: 44330 Novska, Kolodvorska 45
OIB: 84891260325
EORI: HR84891260325
TELEFONI: ++ 385 44 600 724
                   ++ 385 44 608 535
TELEFAX: ++ 385 44 600 877
E-MAIL: metaflex@metaflex.hr

DIREKTOR TVRTKE:

NADA KOLUNDŽIJA, dipl.oec.
TELEFON: ++ 385 44 600 724
MOB: ++ 385 98 430 236
E-MAIL: nada@metaflex.hr

SLUŽBA PRODAJE:

TELEFONI: ++ 385 44 600 170
                   ++ 385 44 600 724
                   ++ 385 44 608 535
TELEFAX: ++ 385 44 600 877

ŽAKLINA SOFTA
MOB: ++ 385 98 982 7956
E-MAIL: zaklina@metaflex.hr

IVAN MEĐIMUREC
MOB: ++ 385 99 430 2366
E-MAIL: ivan@metaflex.hr

DAMIR KOVAČEVIĆ
MOB: ++ 385 99 430 2367
E-MAIL: komercijala@metaflex.hr

PRIPREMA RADA:

ŽARKO RAĐENOVIĆ ing. stroj.
TELEFON: ++ 385 44 600 724
MOB: ++ 385 99 430 2370
E-MAIL: zarko@metaflex.hr

RAČUNOVODSTVO:

ZDENKA BIČANIĆ
TELEFON: ++ 385 44 600 183
E-MAIL: zdenka@metaflex.hr

SLUŽBA NABAVE:

IGNACIJE NIKOLIĆ
MOB: ++ 385 98 982 7955
E-MAIL: ignacije@metaflex.hr