Logo
Logo

Politika kvalitete


Temeljni cilj poslovanja poduzeća "Metaflex" d.o.o. je stvaranje profita uz udovoljavanje zahtjevima kupaca, primjenjivih propisa i optimalni utrošak sredstava. Time želimo osigurati povjerenje naših kupaca, konkurentnost na tržištu, razvoj poduzeća, uvjete za socijalnu sigurnost naših radnika i uvjete za očuvanje okoliša. Ostvarenje ovog cilja temelji se na politici kvalitete koja je nedjeljivi dio poslovne politike i strategije razvoja poduzeća.

Osnovne odrednice politike kvalitete i upravljanja okolišem su:

Svi procesi i aktivnosti koje mogu utjecati na kvalitetu proizvoda i ostvarivanje politike kvalitete moraju biti sustavno planirane, provedene u kontroliranim uvjetima, a njihov učinak ocijenjen u svrhu poboljšanja kvalitete i savjesnijeg odnosa prema okolišu.

Provedba ovih aktivnosti treba osigurati ostvarivanje sljedećih ciljeva:

Provedba politike kvalitete i aktivnosti upravljanja kvalitetetom osnovni je radni zadatak i obveza svih radnika, ali i svih osoba koje rade za i u ime "Metaflexa". Ova politika kvalitete i upravljanja okolišem dostupna je svim zainteresiranim stranama na internetskoj stranici www.metaflex.hr.


U Novskoj, 02.07.2018.
Direktor: Nada Kolundžija, dipl.oec.

Projekti

Izradu web stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.