Logo
Logo

Politika kvalitete


Temeljni cilj poslovanja poduzeća “METAFLEX d.o.o.” je proizvodnja i isporuka proizvoda uz poštivanje odgovarajućih internih i nacionalnih normi i propisa koji se odnose na kvalitetu proizvoda.

Za „METAFLEX“ d.o.o. je ispunjenje zahtjeva kupca i poštivanje utvrđenih normi u području obavljanja djelatnosti, obaveza od najveće važnosti, pa se za svaki proizvod provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.
Na taj način želimo osigurati povjerenje naših kupaca, konkurentnost na tržištu, razvoj poduzeća, uvjete za socijalnu sigurnost naših radnika i uvjete za očuvanje okoliša. Ostvarenje ovog cilja temelji se na politici kvalitete koja je nedjeljivi dio poslovne politike i strategije razvoja poduzeća.

Osnovne odrednice politike kvalitete su:

Svi procesi i aktivnosti koje mogu utjecati na kvalitetu proizvoda i ostvarivanje politike kvalitete moraju biti sustavno planirani, provedeni u kontroliranim uvjetima, a njihov učinak ocijenjen u svrhu poboljšanja kvalitete i očuvanja okoliša. Provedba ovih aktivnosti treba osigurati ostvarivanje slijedećih ciljeva:

Usklađenost sa međunarodnom normom ISO 9001:2015 zahtijeva redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguravanja kvalitete, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju, a osvojeno priznaje, certifikat, nastojati ćemo sačuvati o obraniti u svim slijedećim provjerama. Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmamnje jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje koreektivnih mjera, anlizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnostu u daljnjem razvoju sustava upravljanja kvalitetom.

Provedba politike kvalitete i aktivnosti upravljanja kvalitetom osnovni je radni zadatak i obveza svih radnika, ali i svih osoba koje rade za i u ime „Metaflexa“.

Usklađenost sa međunarodnom normom ISO 9001:2015 zahtijeva redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguravanja kvalitete, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju, a osvojeno priznaje, certifikat, nastojati ćemo sačuvati o obraniti u svim slijedećim provjerama. Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmamnje jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje koreektivnih mjera, anlizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnostu u daljnjem razvoju sustava upravljanja kvalitetom.

Periodična provjera politke kvalitete osigurati će njenu trajnu primjerenost.

Ova politika kvalitete dostupna je svim zainteresiranim stranama na internetskoj stranici www.metaflex.hr.


U Novskoj, 15.05.2019. godine
Direktor: Damir Kovačević, univ.spec.oec.

Projekti

Izradu web stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.