Logo
Logo

Hladno savijanje profila


Hladno savijanje profila Hladno savijanje profila Hladno savijanje profila Hladno savijanje profila Hladno savijanje profila Hladno savijanje profila

HRN EN 12952-5 : 2001, max. širina 240 mm

Dimenzije Tolerancije Materijali Tehnički uvjeti isporuke