Logo
Logo

Hladno savijanje cijevi


Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi Hladno savijanje cijevi

HLADNO SAVIJANJE CIJEVI - HRN EN 12952-5 : 2001, 21,3 - 168,3 mm

Dimenzije Tolerancije Materijali Tehnički uvjeti isporuke
Projekti

Izradu web stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.